IRN BRU BLACK FOREST WILLOW
  • Registry:ASCA
  • Registry number:E183841
  • Breed:Australian Shepherd
  • Owner:CARMEN CZIESZO
Class Trial Level Stock Judge Score Trial Date
HTAD III DUCKS LYNN LEACH 90.5 09-07-2017
HTD II SHEEP TANYA WHEELER 63 08-04-2018
HTAD III SHEEP ANDREA HOFFMAN 74 01-05-2018
HTAD III DUCKS ANDREA HOFFMAN 84 01-05-2018
HTAD III CATTLE ROGER D. STEVENS 70 14-07-2018
HTAD III SHEEP ROGER D. STEVENS 78 14-07-2018
HTD III DUCKS ROGER D. STEVENS 86 15-07-2018
HTAD III GEESE TANYA WHEELER 72 29-10-2018
HTAD III DUCKS JACKIE GOULDER 82 21-07-2019
HTAD III DUCKS LYNN LEACH 82.5 21-07-2019
HTAD III SHEEP JACKIE GOULDER 76 21-07-2019
HTAD III GEESE JAN WESEN 80 02-10-2019
HTAD III GEESE ANNEKE DE JONG 96 02-10-2019
HTAD III SHEEP JAN WESEN 86 02-10-2019
HTAD III SHEEP ANNEKE DE JONG 88.5 02-10-2019
HTAD III CATTLE JAN WESEN 82.5 02-10-2019
HTAD III CATTLE ANNEKE DE JONG 70 02-10-2019
HTD III GEESE JAN WESEN 84 03-10-2019
HTD III GEESE ANNEKE DE JONG 86.5 03-10-2019
Class Trial Level Stock Trial Date
HTAD III CATTLE 02-10-2019
HTAD III DUCKS 21-07-2019
HTAD III GEESE 02-10-2019
HTAD III SHEEP 02-10-2019
HTD III GEESE 03-10-2019
Stock Judge Date Earned
DUCKS ROGER D. STEVENS 15-07-2018
DUCKS JACKIE GOULDER 21-07-2019
DUCKS LYNN LEACH 21-07-2019
GEESE JAN WESEN 02-10-2019
GEESE ANNEKE DE JONG 02-10-2019
SHEEP JAN WESEN 02-10-2019
SHEEP ANNEKE DE JONG 02-10-2019
CATTLE JAN WESEN 02-10-2019
GEESE JAN WESEN 03-10-2019
GEESE ANNEKE DE JONG 03-10-2019
Dogs
Registered Name Registry Registry Number Sex Date Of Birth
IRN BRU BLACK FOREST WILLOW ASCA E183841 Female 18-02-2013
Owners
Owner Name Address City State Zip Phone Email
CARMEN CZIESZO RIEDSTRASSE 2 TENGEN GERMANY 78250 - cczieszo@t-online.de
Breed
Breed
Australian Shepherd