BRANN
  • Registry:ASCA
  • Registry number:E196972
  • Breed:Australian Shepherd
  • Owner:LENIE HENRION VERPOORTEN
Class Trial Level Stock Judge Score Trial Date
HTAD I DUCKS LYNN LEACH 72.5 21-07-2019
HTAD I SHEEP LYNN LEACH 66.5 21-07-2019
HRD III SHEEP BOB LAMMERS 88.5 12-08-2021
HRD III CATTLE BOB LAMMERS 87 12-08-2021
HRD III SHEEP ANNEKE DE JONG 91.5 12-08-2021
HRD III CATTLE ANNEKE DE JONG 90 12-08-2021
HTD III SHEEP BOB LAMMERS 80 13-08-2021
HTD III DUCKS BOB LAMMERS 86 13-08-2021
HTD III SHEEP ANNEKE DE JONG 84 13-08-2021
HTD III DUCKS ANNEKE DE JONG 73 13-08-2021
HTAD III SHEEP BOB LAMMERS 87 14-08-2021
HTAD III DUCKS BOB LAMMERS 75 14-08-2021
HTAD III CATTLE BOB LAMMERS 75 14-08-2021
HTAD III SHEEP ANNEKE DE JONG 87 14-08-2021
HTAD III DUCKS ANNEKE DE JONG 80 14-08-2021
HTAD III CATTLE ANNEKE DE JONG 87 14-08-2021
HTAD III SHEEP ILONA PFEFFER 82.5 15-08-2021
HTAD III SHEEP BOB LAMMERS 86 30-10-2022
HTAD III DUCKS BOB LAMMERS 71 30-10-2022
HTAD III DUCKS ANNEKE DE JONG 85 30-10-2022
HTAD III SHEEP ANNEKE DE JONG 88.5 30-10-2022
HTAD III SHEEP BOB LAMMERS 79 27-11-2022
HTAD III DUCKS BOB LAMMERS 83 27-11-2022
HTAD III DUCKS ANNEKE DE JONG 81 27-11-2022
HTAD III SHEEP ANNEKE DE JONG 82 27-11-2022
Class Trial Level Stock Trial Date
HRD III SHEEP 12-08-2021
HRD III CATTLE 12-08-2021
HTD III SHEEP 13-08-2021
HTD III DUCKS 13-08-2021
HTAD III SHEEP 27-11-2022
HTAD III DUCKS 27-11-2022
HTAD III CATTLE 14-08-2021
HTCH 15-08-2021
Stock Judge Date Earned
SHEEP ILONA PFEFFER 15-08-2021
CATTLE ANNEKE DE JONG 12-08-2021
DUCKS BOB LAMMERS 13-08-2021
SHEEP BOB LAMMERS 13-08-2021
SHEEP ANNEKE DE JONG 13-08-2021
CATTLE ANNEKE DE JONG 14-08-2021
DUCKS ANNEKE DE JONG 14-08-2021
SHEEP ANNEKE DE JONG 14-08-2021
SHEEP BOB LAMMERS 14-08-2021
CATTLE BOB LAMMERS 12-08-2021
SHEEP BOB LAMMERS 30-10-2022
DUCKS ANNEKE DE JONG 30-10-2022
SHEEP ANNEKE DE JONG 30-10-2022
DUCKS BOB LAMMERS 27-11-2022
DUCKS ANNEKE DE JONG 27-11-2022
SHEEP ANNEKE DE JONG 27-11-2022
Dogs
Registered Name Registry Registry Number Sex Date Of Birth
BRANN ASCA E196972 Male 31-01-2015
Owners
Owner Name Address City State Zip Phone Email
LENIE HENRION VERPOORTEN WEERDINGERKANAAL ZZ260 NIEUW WEERDING NETHERLANDS 7831 AR - jenie@henrion.ni
Breed
Breed
Australian Shepherd